Структури от данни и алгоритми може ли някой да помогне с решението на задачата багодаря предварително начинаещ съм


0

По даден списък от думи - стрингове (символи без ограничение) да се създаде индекс на срещаните думи в него като се игнорира регистърът на буквите (малка/главна).

Пример

Вход Изход
5 3
prefix
postfix
infix
POSTFIX
PREFIX
 
 
infix
prefix
postfix
 Отговори0

Колега, не успях да разбера за какъв език за програмиране става въпрос. :) 

На C# има HashSet() или SortedSet(), които могат да ви помогнат.
А на JavaScript има Set(), който след това трябва да се сортира. Щом сте на тема Структури от данни, това трябва да ви е познато, Set() или множеството съдържа само уникални стойности.

function solve(args) { let words = new Set(); let input = args[0].split(' ').map(x => +x); const len = input[0]; for (let i = 1; i <= len; i++) { let word = args[i].toLowerCase(); words.add(word); } let sorted = Array.from(words); sorted.sort(); console.log(sorted.join('\n')); } solve(["5 3", "prefix", "postfix", "infix", "POSTFIX", "PREFIX"]);


от TanyaRan (299 точки)