Това ли са всички материали за основите на JavaScipt https://in.thecamp.me/collection/JavaScript-Fundamentals/4Z2SvKBE или аз не мога да ги намеря, защото имам чувството че нещо липсва.

Също така решенията на задачите не могат да се тестват в BGCODER тъй като е невъзможно да се регистрираш.