Crooked digits - Javascript


0

Здравейте,

От вчера се опитвам да реша задачата Crooked digits (https://judge.telerikacademy.com/problem/24crookeddigits) и получавам 50/100 от със следното решение:             

let num = gets();

num = num.replace('.','').replace('-','');

let integer = parseInt(num, 10);

while (integer > 9){
let sumOfDigits = 0;
while (integer > 0) {
sumOfDigits += integer % 10;
integer = Math.floor(integer / 10);
    }
integer = sumOfDigits;    
}

print(integer);

Моля, ако на някой му се занимава да го прегледа и да ми каже къде е грешката. Благодаря!
Отговори0
let integer = parseInt(num, 10); няма да ти побере 600digits число. Трябва да прочетеш входа по друг начин първия път.

от ktsvetanov (705 точки)