Проблем с някои задачи в judge


0

Здравейте,

Някои от задачите в системата ги тествам локално многократно, без да намеря грешки, но когато ги въведа в системата, нещата не се получават. Пример е следния код, който е решение на https://judge.telerikacademy.com/problem/09intdoublestring :

let type = gets();

let x = +gets();

switch(type){
  case "integer":
    x = x+1
    break;

  case "real":
x = (x+1).toFixed(2)
break;

  case "text":
  x = x+"*"
  break;
}

print(x);

Локално въвеждам в тест следното: 

const test = [
  "real",
    -2.5
]

И си ми излиза отговора. Други тестове също си работят. Когато го пусна в системата още втория тест не работи. Моля за съдействие, правя ли нещо грешно?
Отговори0

При +gets() се очаква конзолата да ти даде число. Когато imput не е число +gets() ще ти върне NaN, а не stringът който му е подаден.
Ето решение което мина

var type = gets();

if(type == "text")
{
  var x = gets() + '*';
  print(x);
}
if(type == "real")
{
  let x = +gets();
  print((x+1).toFixed(2));
}
if(type == "integer")
{
  let x = +gets();
  print(x+1);
}


от aaster23 (30 точки)