Здравейте,

Успях да реша от части задачата Most Frequent, но не мога да изпълня финалното условие, за извеждане в конзолата: 

import java.util.Scanner;

public class MostFrequent {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int n = scanner.nextInt();
int[] numbers = new int[n];
int maxCount = 0;
int repeatingNumber =0;

for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
numbers[i] = scanner.nextInt();
}

for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
int currentCount = 0;
for (int j = i; j < numbers.length; j++) {
if (numbers[i] == numbers[j]) {
currentCount++;
}
}

if (currentCount > maxCount) {
repeatingNumber = numbers[i];
maxCount = currentCount;
}
}
System.out.println(repeatingNumber);
}
}

Успявам да пресметна кое число се повтаря най-много пъти, но зациклих, на това как да изведа в конзолата, колко пъти се повтаря. 
Опитах се да изкарам currentCount, но въобще не ми е активен в System.out.println... 
Опитах да го превърна в друга променлива, но ударих на камък, предполагам, че пропускам нещо супер елементарно, но не мога да го измисля... 

Поздрави, 

Edit:

Намерих си грешката...

System.out.println(repeatingNumber + " (" + maxCount + " times)");

Но за сметка на това, гърмя с 

est case #1:TLE[>0.100s,40.64 MB](0/0)

Edit 2:

Качих кода на java 9 и мина без проблем...