Сертификат на Martin Krasimirov Nikolov за специалност C# Developer

Дата на издаване: 30/11/2014

Задължителни курсове

C# програмиране - част I:
Взет с отличие
Приключил: 6/2013
C# програмиране - част II:
Взет с отличие
Приключил: 8/2013
Обектно-ориентирано програмиране (ООП):
Взет с отличие
Приключил: 11/2013
Качествен програмен код:
Взет с отличие
Приключил: 8/2014
Структури данни и алгоритми:
Взет с отличие
Приключил: 9/2014

Изборни курсове

Бази данни:
Взет с отличие
Приключил: 9/2014
Уеб услуги и Cloud:
Взет с отличие
Приключил: 9/2014
ASP.NET MVC:
Взет с отличие
Приключил: 11/2014