Сертификат на Martin Krasimirov Nikolov за специалност Web Developer

Дата на издаване: 30/11/2014

Задължителни курсове

C# програмиране - част I:
Взет с отличие
Приключил: 6/2013
HTML основи:
Взет с отличие
Приключил: 3/2014
CSS стилизиране:
Взет с отличие
Приключил: 4/2014
C# програмиране - част II:
Взет с отличие
Приключил: 8/2013
Обектно-ориентирано програмиране (ООП):
Взет с отличие
Приключил: 11/2013
JavaScript - основи:
Взет с отличие
Приключил: 5/2014
Качествен програмен код:
Взет с отличие
Приключил: 8/2014
Структури данни и алгоритми:
Взет с отличие
Приключил: 9/2014
Бази данни:
Взет с отличие
Приключил: 9/2014
Уеб услуги и Cloud:
Взет с отличие
Приключил: 9/2014
JavaScript UI и DOM:
Взет с отличие
Приключил: 6/2014
JavaScript приложения:
Взет с отличие
Приключил: 8/2014
Single Page приложения с JavaScript:
Взет с отличие
Приключил: 9/2014
ASP.NET Web Forms:
Взет с отличие
Приключил: 10/2014
ASP.NET MVC:
Взет с отличие
Приключил: 11/2014
JavaScript ООП:
Взет с отличие
Приключил: 7/2014
End-to-End JavaScript Applications:
Взет с отличие
Приключил: 10/2014

Изборни курсове