Сертификат на Georgi Aleksandrov Manov за специалност C# Developer

Дата на издаване: 08/12/2015

Задължителни курсове

C# програмиране - част I:
Взет с отличие
Приключил: 1/2015
C# програмиране - част II:
Взет с отличие
Приключил: 2/2015
Обектно-ориентирано програмиране (ООП):
Взет с отличие
Приключил: 4/2015
Качествен програмен код:
Взет с отличие
Приключил: 10/2015
Структури данни и алгоритми:
Взет с отличие
Приключил: 11/2015

Изборни курсове

Бази данни:
Взет с отличие
Приключил: 10/2015
Уеб услуги и Cloud:
Взет с отличие
Приключил: 11/2015
ASP.NET MVC:
Взет с отличие
Приключил: 2/2016