Сертификат на Georgi Aleksandrov Manov за специалност JavaScript Developer

Дата на издаване: 25/02/2016

Задължителни курсове

HTML основи:
Взет с отличие
Приключил: 4/2015
CSS стилизиране:
Взет с отличие
Приключил: 5/2015
JavaScript - основи:
Взет с отличие
Приключил: 6/2015
JavaScript UI и DOM:
Взет с отличие
Приключил: 8/2015
JavaScript приложения:
Взет с отличие
Приключил: 9/2015
Single Page приложения с JavaScript:
Взет с отличие
Приключил: 12/2015
JavaScript ООП:
Взет
Приключил: 7/2015
End-to-End JavaScript Applications:
Взет с отличие
Приключил: 1/2016

Изборни курсове

Качествен програмен код:
Взет с отличие
Приключил: 10/2015