Сертификат на Vladimir Georgiev Georgiev за специалност Web Front-end Developer 2012/2013

Дата на издаване: 03/10/2013

Задължителни курсове

C# програмиране - част I:
Взет с отличие
Приключил: 12/2012
HTML основи:
Взет с отличие
Приключил: 12/2012
CSS стилизиране:
Взет с отличие
Приключил: 2/2013
C# програмиране - част II:
Взет с отличие
Приключил: 1/2013
JavaScript - основи:
Взет с отличие
Приключил: 3/2013
JavaScript UI и DOM:
Взет с отличие
Приключил: 5/2013
JavaScript приложения:
Взет с отличие
Приключил: 6/2013
Single Page приложения с JavaScript:
Взет с отличие
Приключил: 9/2013

Изборни курсове

Обектно-ориентирано програмиране (ООП):
Взет с отличие
Приключил: 3/2013
Рязане на сайтове:
Взет с отличие
Приключил: 4/2013
Бази данни:
Взет с отличие
Приключил: 7/2013
Уеб услуги и Cloud:
Взет с отличие
Приключил: 8/2013
CMS системи:
Взет с отличие
Приключил: 5/2013