Сертификат на Georgi Aleksandrov Manov за специалност Web Developer

Дата на издаване: 26/02/2016

Задължителни курсове

C# програмиране - част I:
Взет с отличие
Приключил: 1/2015
HTML основи:
Взет с отличие
Приключил: 4/2015
CSS стилизиране:
Взет с отличие
Приключил: 5/2015
C# програмиране - част II:
Взет с отличие
Приключил: 2/2015
Обектно-ориентирано програмиране (ООП):
Взет с отличие
Приключил: 4/2015
JavaScript - основи:
Взет с отличие
Приключил: 6/2015
Качествен програмен код:
Взет с отличие
Приключил: 10/2015
Структури данни и алгоритми:
Взет с отличие
Приключил: 11/2015
Бази данни:
Взет с отличие
Приключил: 10/2015
Уеб услуги и Cloud:
Взет с отличие
Приключил: 11/2015
JavaScript UI и DOM:
Взет с отличие
Приключил: 8/2015
JavaScript приложения:
Взет с отличие
Приключил: 9/2015
Single Page приложения с JavaScript:
Взет с отличие
Приключил: 12/2015
ASP.NET Web Forms:
Взет с отличие
Приключил: 1/2016
ASP.NET MVC:
Взет с отличие
Приключил: 2/2016
JavaScript ООП:
Взет
Приключил: 7/2015
End-to-End JavaScript Applications:
Взет с отличие
Приключил: 1/2016

Изборни курсове