Сертификат на Ivaylo Vladimirov Kenov за специалност C# Software Developer 2012/2013

Дата на издаване: 30/08/2013

Задължителни курсове

C# програмиране - част I:
Взет с отличие
Приключил: 12/2012
C# програмиране - част II:
Взет с отличие
Приключил: 1/2013
Обектно-ориентирано програмиране (ООП):
Взет с отличие
Приключил: 3/2013
Качествен програмен код:
Взет с отличие
Приключил: 5/2013
Структури данни и алгоритми:
Взет с отличие
Приключил: 6/2013

Изборни курсове

Бази данни:
Взет с отличие
Приключил: 7/2013
Уеб услуги и Cloud:
Взет с отличие
Приключил: 8/2013
ASP.NET MVC:
Взет с отличие
Приключил: 10/2013