Сертификат на Vladimir Georgiev Georgiev за специалност Website developer 2012/2013

Дата на издаване: 30/08/2013

Задължителни курсове

HTML основи:
Взет с отличие
Приключил: 12/2012
CSS стилизиране:
Взет с отличие
Приключил: 2/2013
Рязане на сайтове:
Взет с отличие
Приключил: 4/2013
CMS системи:
Взет с отличие
Приключил: 5/2013

Изборни курсове

JavaScript - основи:
Взет с отличие
Приключил: 3/2013
JavaScript UI и DOM:
Взет с отличие
Приключил: 5/2013
JavaScript приложения:
Взет с отличие
Приключил: 6/2013
Single Page приложения с JavaScript:
Взет с отличие
Приключил: 9/2013