Сертификат на Plamen Yovchev за специалност JavaScript Developer 2012/2013

Дата на издаване: 14/10/2014

Задължителни курсове

C# програмиране - част I:
Взет с отличие
Приключил: 12/2012
HTML основи:
Взет с отличие
Приключил: 12/2012
CSS стилизиране:
Взет с отличие
Приключил: 2/2013
C# програмиране - част II:
Взет
Приключил: 1/2013
Обектно-ориентирано програмиране (ООП):
Взет
Приключил: 3/2013
JavaScript - основи:
Взет
Приключил: 3/2013
Качествен програмен код:
Взет с отличие
Приключил: 5/2013
Бази данни:
Взет
Приключил: 7/2013
Уеб услуги и Cloud:
Взет
Приключил: 8/2013
JavaScript UI и DOM:
Взет с отличие
Приключил: 5/2013
JavaScript приложения:
Взет с отличие
Приключил: 8/2014
Single Page приложения с JavaScript:
Взет с отличие
Приключил: 9/2013

Изборни курсове

ASP.NET Web Forms:
Взет с отличие
Приключил: 9/2013
ASP.NET MVC:
Взет с отличие
Приключил: 10/2013