Сертификат на Vladimir Georgiev Georgiev за специалност Server-side Developer 2012/2013

Дата на издаване: 10/09/2013

Задължителни курсове

C# програмиране - част I:
Взет с отличие
Приключил: 12/2012
C# програмиране - част II:
Взет с отличие
Приключил: 1/2013
Обектно-ориентирано програмиране (ООП):
Взет с отличие
Приключил: 3/2013
Качествен програмен код:
Взет с отличие
Приключил: 5/2013
Структури данни и алгоритми:
Взет с отличие
Приключил: 6/2013
Бази данни:
Взет с отличие
Приключил: 7/2013
Уеб услуги и Cloud:
Взет с отличие
Приключил: 8/2013

Изборни курсове

JavaScript - основи:
Взет с отличие
Приключил: 3/2013
JavaScript UI и DOM:
Взет с отличие
Приключил: 5/2013
JavaScript приложения:
Взет с отличие
Приключил: 6/2013
Single Page приложения с JavaScript:
Взет с отличие
Приключил: 9/2013
ASP.NET Web Forms:
Взет с отличие
Приключил: 9/2013
ASP.NET MVC:
Взет с отличие
Приключил: 10/2013