Презентация - "Unit testing - Spies and Mocks with Sinon"

Презентация към лекцията "Unit testing - Spies and Mocks with Sinon" от курса JavaScript приложения (април 2017).

Loading...