Презентация - "Добри практики при писане на JavaScript код"

Презентация към лекцията "Добри практики при писане на JavaScript код" от курса JavaScript приложения 2015.