Презентация - "Web storages"

Презентация към лекцията "Web storages" от курса JavaScript приложения 2015.