Презентация - "Promises и асинхронно програмиране с JavaScript"

Презентация към лекцията "Promises и асинхронно програмиране с JavaScript" от курса JavaScript приложения 2015.