Презентация - "AMD и System.js"

Презентация към лекцията "AMD и System.js" от курса JavaScript приложения 2015.