Презентация - "Работа с Underscore.js"

Презентация към лекцията "Работа с Underscore.js" от курса JavaScript приложения 2015.