Презентация - "Консумиране на уеб сървиси"

Презентация към лекцията "Консумиране на уеб сървиси" от курса JavaScript приложения 2015.