Презентация - "XML Basics"

Презентация към лекцията "XML Basics" от курса Бази данни 2015.