Презентация - "SQL Server and MySQL - Introduction"

Презентация към лекцията "SQL Server and MySQL - Introduction" от курса Бази данни 2015.