Презентация - "Database Modeling"

Презентация към лекцията "Database Modeling" от курса Бази данни 2015.