Презентация - "Intro to SQL"

Презентация към лекцията "Intro to SQL" от курса Бази данни 2015.