Презентация - "Advanced SQL"

Презентация към лекцията "Advanced SQL" от курса Бази данни 2015.