Презентация - "Transact-SQL"

Презентация към лекцията "Transact-SQL" от курса Бази данни 2015.