Презентация - "Entity Framework Code First"

Презентация към лекцията "Entity Framework Code First" от курса Бази данни 2015.