Презентация - "Database Performance"

Презентация към лекцията "Database Performance" от курса Бази данни 2015.