Презентация - "MongoDB and MongoDB with .NET"

Презентация към лекцията "MongoDB and MongoDB with .NET" от курса Бази данни 2015.