Презентация - "Database Transactions Concepts"

Презентация към лекцията "Database Transactions Concepts" от курса Бази данни 2015.