Презентация - "Database Transactions with EF"

Презентация към лекцията "Database Transactions with EF" от курса Бази данни 2015.