Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.