Презентация - "Достъпване на уеб услуги със C#"

Презентация към лекцията "Достъпване на уеб услуги със C#" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.