Презентация - "Cloud платформи"

Презентация към лекцията "Cloud платформи" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.