Презентация - "Cloud услуги"

Презентация към лекцията "Cloud услуги" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.