Презентация - "Windows Communication Foundation (WCF)"

Презентация към лекцията "Windows Communication Foundation (WCF)" от курса Уеб услуги и облачни технологии 2015.