Презентация - "Data binding"

Презентация към лекцията "Data binding" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).