Презентация - "Работа с отдалечени данни, JSON и HTML"

Презентация към лекцията "Работа с отдалечени данни, JSON и HTML" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).