Презентация - "Работа с изключения"

Презентация към лекцията "Работа с изключения" от курса Структури от данни и ООП в Java.