Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).