Презентация - "Въведение в мобилните приложения"

Презентация към лекцията "Въведение в мобилните приложения" от курса Приложения за Windows с UWP (2015).