Презентация - "Приложение в Android"

Презентация към лекцията "Приложение в Android" от курса Мобилни приложения за Android.