Презентация - "Layouts"

Презентация към лекцията "Layouts" от курса Мобилни приложения за Android.