Презентация - "Views"

Презентация към лекцията "Views" от курса Мобилни приложения за Android.