Презентация - "Services"

Презентация към лекцията "Services" от курса Мобилни приложения за Android.