Презентация - "Работа с данни"

Презентация към лекцията "Работа с данни" от курса Мобилни приложения за Android.