Презентация - "Touch & Gestures"

Презентация към лекцията "Touch & Gestures" от курса Мобилни приложения за Android.