Презентация - "Structured Query Language (SQL)"

Презентация към лекцията "Structured Query Language (SQL)" от курса Бази от данни и SQL.